MÃ SỐ UFI LÀ GÌ KHI ĐĂNG KÝ FDA?

Mã số UFI (Unique Facility Identifier) là một thông tin quan trọng mà tất cả các doanh nghiệp đăng ký hoặc gia hạn đăng ký FDA cho thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế bắt buộc phải cung cấp để được FDA xác thực. Vậy UFI là mã số gì?

Theo quy định của FDA, tất cả các cơ sở khi đăng ký với FDA phải cung cấp mã định danh duy nhất, hay còn gọi là Unique Facility Identifier (UFI). Yêu cầu này được FDA ban hành năm 2020 và đến hiện tại FDA chấp nhận doanh nghiệp sử dụng số D&B D-U-N-S là mã định danh duy nhất (UFI) nhằm xác thực địa chỉ doanh nghiệp đăng ký. Số DUNS (Data Universal Numbering System) được cấp và quản lý bởi Dun and Bradstreet (D&B), là mã gồm 9 chữ số duy nhất được sử dụng để xác định doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu toàn cầu.

FDA yêu cầu số DUNS cho mỗi cơ sở có địa chỉ khác nhau. Như vậy, mỗi công ty phải có một số DUNS riêng cho mỗi địa chỉ đăng ký FDA. Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý rằng thông tin doanh nghiệp được đăng ký để cấp mã DUNS phải trùng khớp hoàn toàn với thông tin doanh nghiệp đăng ký với FDA. Việc sai khác thông tin sẽ dẫn đến các yêu cầu điều chỉnh, xác thực của FDA. Trường hợp mã số DUNS không được cập nhật kịp thời, mã số FDA của doanh nghiệp có thể bị xóa hoặc không được phép gia hạn trên hệ thống của FDA.

Finch Law hỗ trợ hướng dẫn đăng ký và cập nhật miễn phí mã DUNS theo quy định của FDA. Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần giải quyết các vướng mắc liên quan đến vấn đề này.

Call Now

%d bloggers like this: