QUY ĐỊNH MỚI CỦA FDA VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỦY SẢN

quy dinh moi cua FDA ve truy suat nguon goc thuy san

FDA ban hành quy định mới về truy suất nguồn gốc thủy sản trong Quy tắc Cuối cùng về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm. Theo đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban hành Quy tắc Cuối cùng về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm (The Final Rule for Food Traceability Under FSMA) vào tháng 01/2023, thiết lập “các yêu cầu lưu trữ hồ sơ bổ sung đối với những người sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc bảo quản thực phẩm” để ngăn chặn dịch bệnh do thực phẩm gây ra. Đối với ngành chế biến và cung cấp thủy sản, yêu cầu các nhà cung cấp phải truy xuất nguồn gốc của sản phẩm từ khi thủy sản được thu hoạch hoặc nhập khẩu, cung ứng trên thị trường và đến tay khách hàng. Số lượng sản phẩm thủy sản trong Danh sách truy xuất nguồn gốc thực phẩm (FTL) rất lớn và có khả năng bao gồm 80% toàn ngành. Thời hạn cuối cùng để tuân thủ các quy định này là ngày 20/1/2026.  

Quy định này nhằm số hóa hồ sơ nguồn gốc thực phẩm trong chuỗi cung ứng, cho phép FDA hoặc các cơ quan y tế khác truy tìm nguồn gốc thực phẩm không an toàn nhanh chóng nhất có thể.  

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu giữ thực phẩm thuộc Danh sách truy suất nguồn gốc thực phẩm-  Food Traceability List (FTL) được yêu cầu ghi chép và lưu giữ các thông tin trọng yếu (Key Data Elements (KDE)) của chuỗi cung ứng thực phẩm gắn với các sự kiện quan trọng (Critical Tracking Events (CTE)) của chuỗi cung ứng, là toàn bộ các sự kiện cần thiết nhằm đáp ứng khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm và khả năng hiển thị chuỗi cung ứng của một thực phẩm cụ thể. Đồng thời, các doanh nghiệp này cũng được yêu cầu cung cấp thông tin cho FDA trong vòng 24 giờ hoặc trong một khoảng thời gian hợp lý mà FDA cho phép.  


Để tuân thủ quy định này, các nhà cung cấp thủy sản phải lưu trữ dữ liệu đầy đủ về nguồn gốc của sản phẩm, bao gồm thông tin về giống, khu vực nuôi trồng, phương pháp nuôi trồng, hóa chất sử dụng, quá trình chế biến và đóng gói sản phẩm. Truy xuất nguồn gốc dữ liệu đầy đủ giúp các nhà cung cấp có thể nhanh chóng xác định nguồn gốc của sản phẩm trong trường hợp phát hiện nguy cơ an toàn thực phẩm hoặc lỗi sản xuất.  

 Ngoài việc truy xuất nguồn gốc, FDA cũng yêu cầu các nhà cung cấp thủy sản phải thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro để đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm. Các biện pháp này bao gồm kiểm tra định kỳ vệ sinh tàu thuyền, kiểm soát chất lượng nước và thức ăn cho cá, và kiểm tra định kỳ sức khỏe của đàn cá.

Để cập nhật và hiểu rõ hơn các quy định liên quan về truy suất nguồn gốc thủy sản, hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi hoặc gọi vào Hotline 088 969 8877.

Call Now

%d bloggers like this: