CƠ SỞ THỰC PHẨM ĐƯỢC MIỄN TRỪ ĐĂNG KÝ FDA

co so thuc pham mien fda

Giấy chứng nhận FDA thực phẩm là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp đang quan tâm khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ. Hầu hết cơ sở thực phẩm đều phải thực hiện đăng ký FDA trước khi xuất khẩu hàng vào Mỹ. Cụ thể là các cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu giữ thực phẩm. Đây là quy định bắt buộc đối với thực phẩm dành cho người, động vật và thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, FDA quy định một số trường hợp miễn trừ như sau đối với các cơ sở thực phẩm có hàng hóa tiêu thụ tại thị trường Mỹ:

  • Cơ sở tư nhân (sản xuất tại nhà riêng); 
  • Trang trại sản xuất sản phẩm nông nghiệp thô chưa qua chế biến; 
  • Cơ sở bán lẻ thực phẩm; 
  • Nhà hàng; 
  • Cơ sở thực phẩm phi lợi nhuận; 
  • Tàu đánh cá; 
  • Cơ sở chịu các quy định đặc thù của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA).

Do vậy, để đảm bảo tuân thủ đăng ký với FDA đúng theo quy định, doanh nghiệp cần hiểu rõ cơ sở thuộc trường hợp nào để việc đăng ký được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi. FDA có những định nghĩa và quy định cụ thể cho một số trường hợp để giúp doanh nghiệp xác định đúng trường hợp được miễn đăng ký hoặc phải đăng ký FDA khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn về những quy định đăng ký và chứng nhận FDA thực phẩm và các thủ tục liên quan khác khi xuất hàng sang Mỹ.

Quy trình tư vấn FDA tại Finch Law:

chung nhan FDA

One thought on “CƠ SỞ THỰC PHẨM ĐƯỢC MIỄN TRỪ ĐĂNG KÝ FDA

Đã đóng bình luận.

Call Now

%d bloggers like this: