QUY ĐỊNH FDA VỀ TUYÊN BỐ TRÊN NHÃN THỰC PHẨM?

tu van ghi nhan FDA

Ngoài những thông tin bắt buộc ghi nhãn như tên sản phẩm, trọng lượng, thành phần dinh dưỡng…, thì thông tin tuyên bố trên nhãn (label claims) cũng là một trong những yếu tố mà doanh nghiệp đặc biệt chú trọng nhằm gây ấn tượng đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, thông tin tuyên bố sai hoặc không phù hợp gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng lại là một trong những vi phạm phổ biến mà doanh nghiệp thường mắc phải khi FDA kiểm tra nhãn hàng hóa. Vậy doanh nghiệp cần làm gì để tuân thủ quy định của FDA về tuyên bố trên nhãn thực phẩm (label claims)?  

Tuyên bố trên nhãn (label claim) là gì? 

Tuyên bố trên nhãn là công bố những thông tin về sản phẩm như mức hàm lượng dinh dưỡng, tác động của các thành phần dinh dưỡng có trong sản phẩm đến sức khỏe người tiêu dùng… 

FtDA quy định tuyên bố trên nhãn thực phẩm cụ thể bao gồm những gì? 

FDA quy định tuyên bố trên nhãn thực phẩm gồm các nội dung sau:

  • Tuyên bố về sức khỏe (Health Claims) 
  • Tuyên bố về hàm lượng chất dinh dưỡng (Nutrient Content Claims) 
  • Tuyên bố về cấu trúc/chức năng (Structure/Function Claims) 

a. Tuyên bố về sức khỏe (Health Claims) trên nhãn thực phẩm theo quy định FDA

Tuyên bố về sức khỏe mô tả mối quan hệ giữa sản phẩm thực phẩm (thực phẩm, thành phần thực phẩm hoặc thành phần thực phẩm bổ sung) với việc giảm nguy cơ mắc bệnh hoặc tình trạng liên quan đến sức khỏe.  Có ba phương thức mà FDA thực hiện trong việc giám sát để xác định những công bố sức khỏe nào có thể được sử dụng trên nhãn hoặc trong việc ghi nhãn cho một loại thực phẩm thông thường hoặc thực phẩm bổ sung: 

  • Đạo luật Giáo Dục và Ghi Nhãn Dinh Dưỡng năm 1990 (the 1990 Nutrition Labeling and Education Act – NLEA). 
  • Đạo luật Hiện đại hóa Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm năm 1997 (the 1997 Food and Drug Administration Modernization Act – FDAMA). 
  • Tuyên bố về sức khỏe đủ điều kiện (Qualified Health Claims). 

Nếu những tuyên bố chỉ cho thấy vai trò của thành phần dinh dưỡng hoặc của một loại thực phẩm nói chung (như trái cây hoặc rau củ) trong việc duy trì sức khỏe người dùng thì những tuyên bố đó sẽ được xem là hướng dẫn dinh dưỡng chứ không phải là tuyên bố về sức khỏe. 

b. Tuyên bố về hàm lượng chất dinh dưỡng (Nutrient Content Claims) trên nhãn thực phẩm theo quy định FDA

Đạo luật Giáo dục và Ghi nhãn Dinh dưỡng năm 1990 (NLEA) cho phép sử dụng các tuyên bố trên nhãn mô tả mức độ chất dinh dưỡng có trong thực phẩm (tức là tuyên bố về hàm lượng chất dinh dưỡng) nếu chúng được FDA phê duyệt và phù hợp theo quy định cấp phép của FDA. 

Công bố về hàm lượng chất dinh dưỡng mô tả mức độ của một chất dinh dưỡng trong sản phẩm, sử dụng các thuật ngữ như free, high và low hoặc chúng so sánh mức độ của chất dinh dưỡng trong một thực phẩm với một thực phẩm khác, sử dụng các thuật ngữ như more, reduced và lite

c. Tuyên bố về cấu trúc/chức năng (Structure/Function Claims)  theo quy định FDA

Tuyên bố về cấu trúc/chức năng mô tả vai trò của một chất dinh dưỡng hoặc thành phần dinh dưỡng có ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc chức năng bình thường của cơ thể con người. Ví dụ: “Canxi giúp xương chắc khỏe”.  

Ngoài ra, chúng có thể mô tả phương thức mà chất dinh dưỡng hoặc thành phần dinh dưỡng hoạt động để duy trì cấu trúc hoặc chức năng đó. Ví dụ: “Chất chống oxy hóa duy trì sự nguyên vẹn của tế bào”. 

Finch Law sẽ hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp các quy định FDA về tuyên bố ghị nhãn thực phẩm xuất khẩu vào Mỹ. Hãy liên hệ với chúng tôi tại đây.

Call Now

%d bloggers like this: