FDA hướng dẫn đăng ký cơ sở và niêm yết Mỹ Phẩm 

dang ky my pham xuat my

Ngày 7 tháng 8 năm 2023, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã ban hành dự thảo hướng dẫn về đăng ký cơ sở mỹ phẩm và niêm yết sản phẩm theo quy định của Đạo luật Hiện đại hóa Quy định Mỹ phẩm năm 2022 (MoCRA). Theo đó, những “người có trách nhiệm” nộp hồ sơ đăng ký cơ sở mỹ phẩm và niêm yết sản phẩm mỹ phẩm với FDA trước hạn chót là ngày 29 tháng 12 năm 2023. 

Trước đây, FDA đã ban hành chương trình đăng ký mỹ phẩm tự nguyện, cho phép các cơ sở mỹ phẩm tự nguyện đăng ký và cung cấp danh sách các thành phần trong các sản phẩm mỹ phẩm. Chương trình này đã được FDA tạm dừng từ khi Luật MoCRA ra đời. Các yêu cầu đăng ký và niêm yết sản phẩm của MoCRA sẽ thay thế chương trình đăng ký tự nguyện trước đây, những đăng ký và niêm yết tự nguyện phải được đăng ký lại và niêm yết lại theo các yêu cầu mới của MoCRA.

 Theo yêu cầu này, các nhà sản xuất và chế biến sản phẩm mỹ phẩm phải đăng ký cơ sở với FDA và gia hạn các đăng ký này hai năm một lần. Ngoài ra, người chịu trách nhiệm phải niêm yết từng sản phẩm mỹ phẩm được bán trên thị trường với FDA, bao gồm cả thành phần sản phẩm. 

Thông tin cần cung cấp khi đăng ký cơ sở mỹ phẩm:

 • Tên của chủ sở hữu và/hoặc người điều hành cơ sở; 
 • Tên, địa chỉ thực, địa chỉ email và số điện thoại của cơ sở; 
 • Thông tin liên hệ của đại diện tại Mỹ đối với các cơ sở nước ngoài; 
 • Số đăng ký cơ sở, nếu có trước đó; 
 • Tất cả các nhãn hiệu mà các sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất hoặc chế biến tại cơ sở được bán; 
 • Chủng loại sản phẩm và thông tin người chịu trách nhiệm (nghĩa là nhà sản xuất, nhà đóng gói hoặc nhà phân phối sản phẩm mỹ phẩm có tên xuất hiện trên nhãn của sản phẩm mỹ phẩm đó); 

Thông tin cần cung cấp khi niêm yết sản phẩm mỹ phẩm:

 • Số đăng ký cơ sở; 
 • Tên và số điện thoại của người chịu trách nhiệm sản phẩm; 
 • Danh mục mỹ phẩm niêm yết với FDA; 
 • Nhãn sản phẩm mỹ phẩm; 
 • Danh sách thành phần trong sản phẩm mỹ phẩm; 
 • Số niêm yết sản phẩm, nếu được chỉ định trước đó. 

Hiện tại, FDA đang phát triển và hoàn thiện một cổng điện tử để hợp lý hóa việc gửi và nhận thông tin đăng ký và niêm yết sản phẩm, cũng như biểu mẫu giấy. FDA dự kiến công bố hệ thống đăng ký hoàn chỉnh và các biểu mẫu liên quan vào tháng 10 năm 2023. 

(Nguồn: FDA )

Finch Law sẽ luôn cập nhật các quy định mới của FDA đối với mỹ phẩm, hãy liên hệ ngay HOTLINE Finch Law 088 969 8877 để được trang bị đầy đủ và sẵn sàng cho quá trình đăng ký cơ sở và niêm yết mỹ phẩm.  

Call Now

%d bloggers like this: