CƠ SỞ CÁ DA TRƠN CÓ CẦN ĐĂNG KÝ VỚI FDA?

Theo quy định của FDA, các cơ sở thực phẩm trước khi xuất khẩu hàng vào Mỹ phải đăng ký với FDA để được cấp mã số cơ sở thực phẩm. Tuy nhiên, đã có những điều chỉnh liên quan đến việc đăng ký và thanh tra cơ sở chế biến cá da trơn (Siluriformes) và những sản phẩm từ các loại cá này.

Vậy cá da trơn (Siluriformes) bao gồm những loại cá nào?

Cá da trơn bao gồm nhưng không giới hạn các loại cá tra và cá basa (catfish, tra, swai, basa).

Những quy định được điều chỉnh liên quan đến các cơ sở chế biến cá da trơn khi đăng ký FDA là gì?

Cơ quan Kiểm dịch và An Toàn Thực phẩm của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (United States Department of Agriculture’s Food Safety Inspection Service – FSIS) đã điều chỉnh quy định và triển khai chương trình thanh tra bắt buộc đối với mặt hàng cá da trơn và những sản phẩm được chế biến từ các loại cá này. Theo đó, Cơ quan Kiểm dịch và An Toàn Thực phẩm sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm chính về những quy định liên quan đến những mặt hàng cá da trơn và những sản phẩm được chế biến từ các loại cá này, bao gồm cả trong nước và nhập khẩu.

Do đó, các cơ sở chế biến chỉ những mặt hàng này sẽ được miễn trừ đăng ký cơ sở với FDA vì những cơ sở này sẽ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông Nghiệp Mỹ.

Tuy nhiên, đối với các cơ sở chế biến những loại cá khác đồng thời với các loại cá da trơn thì vẫn phải thực hiện đăng ký cơ sở thực phẩm với FDA.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn về quy định và đồng thời được hỗ trợ nhanh chóng về thủ tục đăng ký cơ sở với chi phí hợp lý nhất.

Call Now

%d bloggers like this: