GIA HẠN FDA NĂM 2024

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) quy định doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế vào Mỹ đã đăng ký FDA phải gia hạn số đăng ký FDA theo quy định. Finch Law xin lưu ý doanh nghiệp thực hiện gia hạnContinue reading “GIA HẠN FDA NĂM 2024”

Call Now