Kiểm soát phòng ngừa đối với thực phẩm theo Luật FSMA Mỹ

Đạo luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm của Mỹ (luật FSMA Mỹ) buộc các cơ sở sản xuất thực phẩm phải áp dụng các quy định về phân tích nguy cơ và kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm cho người và độngContinue reading “Kiểm soát phòng ngừa đối với thực phẩm theo Luật FSMA Mỹ”

Cách đăng ký FDA cho thực phẩm và đồ uống xuất Mỹ

Xem thêm: Đăng ký FDA là gì? Đại diện Mỹ theo quy định của FDA là gì? Để xuất khẩu thực phẩm vào Mỹ, doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký với Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) để được cấp mã số đăng ký cơ sở thực phẩm (FacilityContinue reading “Cách đăng ký FDA cho thực phẩm và đồ uống xuất Mỹ”

Đăng ký FDA cho cơ sở thực phẩm xuất khẩu sang Mỹ

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập về nội dung đăng ký FDA cho thực phẩm xuất vào Mỹ. 1.Đăng ký FDA là gì? Đăng ký FDA (FDA registration), thực chất là đăng ký cơ sở thực phẩm (Food Facility Registration) là quy định do Cục quản lý thuốc và thực phẩm MỹContinue reading “Đăng ký FDA cho cơ sở thực phẩm xuất khẩu sang Mỹ”

Đăng ký và chứng nhận FDA thực phẩm đối với cơ sở nhỏ

Cuối tháng 5/2018 Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban hành “Hướng dẫn Tuân thủ cho doanh nghiệp nhỏ” (SECG) nhằm giúp các cơ sở kinh doanh thực phẩm đáp ứng các yêu cầu đăng ký của FDA theo Đạo luật liên bang về Thực phẩm, Dược phẩm vàContinue reading “Đăng ký và chứng nhận FDA thực phẩm đối với cơ sở nhỏ”

Call Now