Các thủ tục và yêu cầu đối với thực phẩm xuất khẩu sang Mỹ

FDA không được ủy quyền theo luật để phê chuẩn, chứng nhận, cấp phép hoặc xử phạt những nhà nhập khẩu thực phẩm riêng lẻ, sản phẩm, nhãn dán hoặc lô hàng. Các nhà nhập khẩu có thể nhập thực phẩm vào Hoa Kỳ mà không cần sự chấp thuận trước của FDA, miễn làContinue reading “Các thủ tục và yêu cầu đối với thực phẩm xuất khẩu sang Mỹ”

Cách đăng ký FDA cho thực phẩm và đồ uống xuất khẩu đi Mỹ

Xem thêm: Đăng ký FDA là gì? Đại diện Mỹ theo quy định của FDA là gì? Để xuất khẩu thực phẩm vào Mỹ, doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký với FDA để được cấp mã số đăng ký cơ sở thực phẩm (Facility Food Registration – FFR) với FDA, hay còn gọi tắtContinue reading “Cách đăng ký FDA cho thực phẩm và đồ uống xuất khẩu đi Mỹ”

Đăng ký FDA cho cơ sở thực phẩm xuất khẩu sang Mỹ

1. Đăng ký FDA là gì? Đăng ký FDA (FDA registration) thực chất là đăng ký cơ sở thực phẩm (Food Facility Registration) là quy định do Cục quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) ban hành nhằm thực hiện Đạo luật Bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chống khủng bố sinh họcContinue reading “Đăng ký FDA cho cơ sở thực phẩm xuất khẩu sang Mỹ”

Call Now Button