Các thủ tục và yêu cầu đối với thực phẩm xuất khẩu sang Mỹ

Theo quy định Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang Hoa Kỳ, các nhà nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm dự định đưa vào thương mại liên bang Hoa Kỳ (tất cả thực phẩm nhập khẩu được coi là thương mại giữa các tiểu bang) có trách nhiệm đảm bảoĐọc tiếp “Các thủ tục và yêu cầu đối với thực phẩm xuất khẩu sang Mỹ”

Cách đăng ký FDA cho thực phẩm và đồ uống xuất khẩu đi Mỹ

Xem thêm: Đăng ký FDA là gì? Đại diện Mỹ theo quy định của FDA là gì? Để xuất khẩu thực phẩm vào Mỹ, doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký với FDA để được cấp mã số đăng ký cơ sở thực phẩm (Facility Food Registration – FFR) với FDA, hay còn gọi tắtĐọc tiếp “Cách đăng ký FDA cho thực phẩm và đồ uống xuất khẩu đi Mỹ”

Đăng ký FDA cho cơ sở thực phẩm xuất khẩu sang Mỹ

1. Đăng ký FDA là gì? Đăng ký FDA (FDA registration) thực chất là đăng ký cơ sở thực phẩm (Food Facility Registration) là quy định do Cục quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) ban hành nhằm thực hiện Đạo luật Bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chống khủng bố sinh họcĐọc tiếp “Đăng ký FDA cho cơ sở thực phẩm xuất khẩu sang Mỹ”