Đăng ký FDA cho cơ sở thực phẩm xuất khẩu sang Mỹ

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập về nội dung đăng ký FDA cho thực phẩm xuất vào Mỹ. 1.Đăng ký FDA là gì? Đăng ký FDA (FDA registration), thực chất là đăng ký cơ sở thực phẩm (Food Facility Registration) là quy định do Cục quản lý thuốc và thực phẩm MỹContinue reading “Đăng ký FDA cho cơ sở thực phẩm xuất khẩu sang Mỹ”

Đăng ký và chứng nhận FDA thực phẩm đối với cơ sở nhỏ

Cuối tháng 5/2018 Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban hành “Hướng dẫn Tuân thủ cho doanh nghiệp nhỏ” (SECG) nhằm giúp các cơ sở kinh doanh thực phẩm đáp ứng các yêu cầu đăng ký của FDA theo Đạo luật liên bang về Thực phẩm, Dược phẩm vàContinue reading “Đăng ký và chứng nhận FDA thực phẩm đối với cơ sở nhỏ”

Call Now