Đăng ký và chứng nhận FDA thực phẩm đối với cơ sở nhỏ

Cuối tháng 5/2018 Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban hành “Hướng dẫn Tuân thủ cho doanh nghiệp nhỏ” (SECG) nhằm giúp các cơ sở kinh doanh thực phẩm đáp ứng các yêu cầu đăng ký của FDA theo Đạo luật liên bang về Thực phẩm, Dược phẩm vàContinue reading “Đăng ký và chứng nhận FDA thực phẩm đối với cơ sở nhỏ”

Call Now