Đăng ký FDA cho cơ sở thực phẩm xuất khẩu sang Mỹ

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập về nội dung đăng ký FDA cho thực phẩm xuất vào Mỹ. 1.Đăng ký FDA là gì? Đăng ký FDA (FDA registration), thực chất là đăng ký cơ sở thực phẩm (Food Facility Registration) là quy định do Cục quản lý thuốc và thực phẩm MỹContinue reading “Đăng ký FDA cho cơ sở thực phẩm xuất khẩu sang Mỹ”

Call Now