DƯỢC PHẨM

Đăng ký và niêm yết danh mục thuốc

Mục 510 của Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang (Đạo luật FD & C) yêu cầu các công ty sản xuất, pha chế, nhân bản, phối trộn hoặc chế biến thuốc ở Mỹ hoặc được cung cấp để nhập khẩu vào Mỹ phải đăng ký với FDA. Đồng thời với việc đăng ký, các công ty trong và ngoài nước phải niêm yết danh mục tất cả các loại thuốc được sản xuất, pha chế, nhân bản, phối trộn hoặc chế biến để phân phối thương mại tại Mỹ. Đối với các cơ sở nước ngoài phải chỉ định một đại diện và nhà nhập khẩu của Hoa Kỳ tại thời điểm đăng ký.

Mekong Cousel đồng thời cung cấp dịch vụ đăng ký và niêm yết danh mục thuốc với FDA và dịch vụ đại diện tại Mỹ. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ về dịch vụ này và các quy định liên quan khác của FDA.

%d người thích bài này: