THIẾT BỊ Y TẾ (MEDICAL DEVICES)

Thiết bị y tế tiếp cận thị trường Mỹ được quản lý theo quy định của Luật Mỹ phẩm, Dược phẩm và Thực phẩm liên bang (FD&C Act) và Đề mục 21 Bộ luật liên bang ((21 CFR) Parts 1-58, 800-1299). Các thiết bị y tế phát xạ được quản lý theo quy định tại Mục đề 21 Phần 1000 – 1050 Bộ luật liên bang. Trên cơ sở các quy định đó, FDA quản lý các thiết bị y tế (medical devices) dựa trên cơ sở ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra nhằm đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của chúng trong quá trình sử dụng. Từ đó, FDA yêu cầu các cơ sở/doanh nghiệp sản xuất, gia công, phân phối, tiếp thị sản phẩm thiết bị y tế vào thị trường Mỹ phải tuân thủ, đáp ứng các quy định và điều kiện nhất định. Để giúp các cơ sở thiết bị y tế đáp ứng các quy định và yêu cầu phức tạp của FDA cần thiết phải có sự hỗ trợ của các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực này, do đó, Luật sư Mỹ chuyên luật FDA của Finch Law cung cấp các dịch vụ tư vấn theo quy định của FDA đối với thiết bị y tế như sau:

Call Now Button