Tư vấn sẵn sàng cho FDA thanh tra

Luật Hiện đại hoá an toàn thực phẩm FSMA cho phép FDA thanh tra các nhà sản xuất hoặc nhà chế biến thực phẩm nhằm đảm bảo tuân thủ quy định FDA, bảo vệ người tiêu dùng tránh các sản phẩm không an toàn bao gồm thanh tra trước để phê duyệt cho sản phẩm ra thị trường, kiểm tra cơ sở định kỳ theo lộ trình, kiểm tra “vì mục đích” để điều tra một vấn đề cụ thể đã được FDA cảnh báo.

Finch Law cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trước, trong và sau khi thanh tra của FDA bao gồm :

  • Tư vấn các quy định của FDA đối với từng lĩnh vực hoạt động cụ thể mà FDA thanh tra;
  • Tư vấn chuẩn bị, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ theo quy định của FDA;
  • Tư vấn và soạn thảo các biểu mẫu quy trình sản xuất, quy trình lưu hành và thu hồi sản phẩm hư hỏng, hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp và các hồ sơ khác đối với từng lĩnh vực hoạt động cụ thể theo yêu cầu của FDA;
  • Hỗ trợ liên lạc, trao đổi trực tiếp với FDA để sắp xếp lịch biểu thanh tra cụ thể;
  • Hỗ trợ làm việc với thanh tra viên của FDA tại thời điểm thanh tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ giải trình những vấn đề FDA yêu cầu giải trình và khắc phục các lỗi phát hiện của FDA sau khi kết thúc thanh tra tại cơ sở;
  • Soạn thảo báo cáo khắc phục lỗi để gửi đến FDA sau khi thanh tra;
  • Giữ liên lạc với thanh tra viên để theo dõi các vấn đề phát sinh hậu thanh tra (nếu có).

Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Call Now