Tư vấn tuân thủ FSMA

Đạo luật hiện đại hoá an toàn thực phẩm (FSMA – Food Safety Modernization Act) được tổng thống Obama ký ngày 4/1/2018 cho phép FDA bảo vệ tốt hơn sức khoẻ cộng đồng bằng cách tăng cường hệ thống an toàn thực phẩm, ngăn chặn các vấn đề gây mất an toàn thực phẩm… trong số đó có việc thiết lập các công cụ quản lý để đảm bảo cho hàng hoá nhập khẩu cũng có chất lượng tương đương với sản phẩm trong nước. Do đó, đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hoá tiêu thụ tại Mỹ cũng phải thực hiện các biện pháp tuân thủ các quy định của FSMA.

Luật sư của Finch Law sẽ tư vấn cho các doanh nghiệp tuân thủ các quy định mới nhất của FSMA nhằm chuẩn bị sẵn sàng khi FDA thanh tra hoặc đảm bảo các điều kiện quy định của FDA khi xuất hàng sang Mỹ. Hãy liên hệ với chúng tôi!

Call Now