Ghi nhãn thực phẩm

FDA labelling reveiw

Trừ một số trường hợp miễn áp dụng quy định ghi nhãn (cơ sở nhỏ dưới 100 lao động, lượng tiêu thụ không quá 100.000 đơn vị sản phẩm trong 12 tháng, sản phẩm thô chưa chế biến như trái cây, rau quả và thuỷ sản) thì hầu hết các sản phẩm thực phẩm chế biến đều buộc phải tuân thủ quy định ghi nhãn của FDA. Việc vi phạm các quy định ghi nhãn có thể dẫn đến các hậu quả như nhận các cảnh báo của của FDA, bị lưu giữ, thu hồi hàng hoá, bị kiện đòi bồi thường thiệt hại hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc tuân thủ các quy định chi tiết và nghiêm ngặt của FDA là hoàn toàn không dễ dàng, nhưng với sự hỗ trợ của Finch Law và các luật sư Mỹ, chúng tôi sẽ giúp quý vị tuân thủ các quy định phức tạp về ghi nhãn của FDA một cách dễ dàng. Hãy liên hệ với chúng tôi!

Call Now