XỬ LÝ SỰ CỐ HÀNG XUẤT KHẨU

Các sự cố xảy ra trong quá trình xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm sang Mỹ là điều không mong muốn, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc sẵn sàng đối phó với các sự cố, khắc phụ hậu quả và rủi ro xảy ra sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại về tài chính cũng như uy tín của doanh nghiệp trên thương trường, chẳng hạn phản ứng kịp thời trước những cảnh báo của FDA giúp cơ sở tránh khỏi bị thiệt hại do hàng bị lưu giữ lâu, thậm chí bị trả hàng về, hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực về uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng. Với kinh nghiệm và sự am hiểu luật FDA, Finch Law và đối tác luật sư Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp chủ động đối phó và vượt qua các khó khăn và khủng hoảng đó, giảm thiểu tối đa rủi ro của khách hàng cả về thời gian, uy tín và tiền bạc. Hãy lưu lại thông tin liên lạc của chúng tôi vào danh bạ của quý vị và đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi khi quý vị gặp bất kỳ trở ngại nào trong quá trình xuất khẩu hàng sang Mỹ.

Call Now