Đăng ký cơ sở thực phẩm (FFR)

Đăng ký cơ sở thực phẩm FFR (Food Facility Registration) hay còn được gọi tắt là đăng ký FDA” (FDA registration) là quy định do Cục quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) ban hành. Theo đó, FDA bắt buộc các các cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu giữ thực phẩm (cho người và động vật) và thực phẩm bổ sung để tiêu thụ tại Mỹ, trừ một số trường hợp theo quy định tại 21 CFR 1.226, phải đăng ký với FDA để được cấp mã số FFR trước khi nhập khẩu hàng vào Mỹ.

Đồng thời với việc đăng ký FFR, FDA còn yêu cầu cơ sở đăng ký cam kết cho phép FDA thanh tra cơ sở theo cách thức quy định tại Luật mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm (FD&C Act). Cũng theo quy định của FD&C Act, các cơ sở thực phẩm phải có nghĩa vụ đăng ký gia hạn cơ sở mỗi hai năm vào các năm chẵn. Nếu cơ sở thực phẩm không thực hiện việc đăng ký và gia hạn đăng ký với FDA theo quy định sẽ bị từ chối nhập khẩu theo quy định tại phần  801(l) Luật mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm (FD&C Act). 

Finch Law cung cấp dịch vụ đăng ký số cơ sở thực phẩm (FFR#) và cấp giấy chứng nhận mã số FDA (FFR) chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu dịch vụ của khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về quy định đăng ký cơ sở thực phẩm và nhận báo phí dịch vụ hoặc tìm hiểu thêm các dịch vụ FDA khác tại đây.

Xem quy trình đăng ký mã số cơ sở thực phẩm với FDA tại Finch Law.

Từ khoá: đăng ký số fda cho cơ sở thực phẩm, sản phẩm thuỷ sản, thực phẩm chức năng, xuất khẩu sang mỹ

Call Now