Đăng ký cơ sở đóng hộp (FCE) và quy trình sản xuất (SID)

đăng ký FCE và SID

FDA quy định việc đăng ký FCE và SID cho thực phẩm đóng gói xuất khẩu vào Mỹ. Các quy định cụ thể như sau:

Đăng ký FCE

FDA quy định những nhà sản xuất, chế biến, đóng gói thực phẩm đóng hộp có dung dịch thuộc sản phẩm “axít hóa” (AF – Acidified foods) hoặc “axít thấp” (LACF – Low-Acid Canned Foods) lần đầu gia nhập thị trường Mỹ, ngoài việc đăng ký số cơ sở thực phẩm FFR, phải đăng ký với FDA (không trễ hơn 10 ngày kể từ ngày bắt đầu tham gia vào việc sản xuất, chế biến, đóng gói thực phẩm đóng hộp) để được cấp mã số của cơ sở đóng hộp (gọi tắt là mã FCE) nhằm xác nhận sự hiện diện thực tế của cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói. 

Đăng ký SID

Cùng với việc đăng ký số FCE, các cơ sở sản xuất, chế biến và đóng gói thực phẩm axít hoá và axít thấp phải để trình quy trình sản xuất để được cấp mã số SID không trễ hơn 60 ngày sau khi đăng ký FCE và trước khi đóng gói sản phẩm. SID sẽ được cấp cho từng sản phẩm riêng biệt, kể cả sản phẩm cùng loại nhưng có các kích thước đóng gói khác nhau. Số SID cho phép FDA nhận diện nhanh chóng và chính xác quy trình sản xuất của từng sản phẩm. 

Dịch vụ của Finch Law sẽ giúp các doanh nghiệp tuân thủ các quy định của FDA và tư vấn lựa chọn chuyên gia có đủ năng lực để tiến hành các chỉ tiêu phân tích theo yêu cầu của FDA. Khác với một số đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký FCE và SID khác tại Việt Nam chỉ là người trung gian cung cấp dịch vụ, quý vị sẽ được trực tiếp làm việc với chuyên gia chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực tế làm việc với luật sư mỹ, nhiều năm kinh nghiệm đăng ký FCE và SID và am hiểu luật FDA, sẽ giúp nhanh chóng giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ quý vị cung cấp thông tin và thắc mắc về dịch vụ.

Hãy bấm vào đây để liên hệ với chúng tôi.

Call Now