Đệ đơn phê chuẩn tiếp cận thị trường (PMA)

Theo quy định tại Phần 515 Luật Mỹ phẩm, Dược phẩm và Thực Phẩm liên bang Mỹ, dụng cụ y tế nhóm III phải đệ trình đơn xin phê chuẩn tiếp cận thị trường (Premarket Approval Application). Phê chuẩn tiếp cận thị trường của FDA là quá trình đánh giá khoa học bắt buộc nhằm đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của dụng cụ y tế nhóm III.

Luật sư chuyên luật FDA, Mỹ của Finch Law sẽ hỗ trợ quý vị đệ trình đơn xin phê chuẩn tiếp cận thị trường (Premarket Approval Application) đáp ứng các quy định của FDA. Hãy gọi cho chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ yêu cầu tư vấn liên quan đến luật FDA, Mỹ.

Call Now