Tư vấn nội dung quảng cáo

Nội dung quảng cáo của các thiết bị y tế tiêu thụ tại Mỹ ngoài việc đáp ứng quy định của Uỷ ban thương mại liên bang (FTC) còn phải đáp ứng các quy định của FDA nhằm đảm bảo quy định tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng. Luật sư Mỹ của Finch Law có thể hỗ trợ quý vị tuân thủ các quy định trên bằng cách xem xét các nội dung quảng cáo thương mại cũng như các nội dung trên website và đưa ra ý kiến tư vấn điều chỉnh phù hợp.

Call Now