Phụ gia màu trong mỹ phẩm

FDA không bắt buộc cơ sở phải xin phép phê duyệt thành phần mỹ phẩm trước khi tiêu thụ tại Mỹ. Tuy nhiên, FDA quản lý nghiêm ngặt việc sử dụng phụ gia màu trong mỹ phẩm, trừ trường hợp sử dụng thuốc nhuộm tóc bằng than đá. Vi phạm trong việc sử dụng phụ gia màu là một trong những lý do phổ biến khiến hàng hoá bị lưu giữ tại cảng.

Sản phẩm mỹ phẩm sử dụng phụ gia màu phải thực hiện đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Xin FDA phê duyệt sử dụng: Tất cả các phụ gia màu sử dụng trong mỹ phẩm phải được FDA phê duyệt;
  • Xin chứng nhận sử dụng : ngoài việc xin phê duyệt sử dụng phụ gia màu, FDA còn buộc phải xin chứng nhận sử dụng hàng loạt đối với một số phụ gia màu;
  • Tên gọi và tính chất kỹ thuật: tất cả các phụ gia màu phải đáp ứng các quy định vể tên gọi và tính chất hoá học quy định trong bộ luật liên bang;
  • Sử dụng và hạn chế: Phụ gia màu chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích sử dụng được nêu trong các quy định liên quan đến chúng. Các quy định cũng chỉ định các hạn chế khác đối với một số màu nhất định, chẳng hạn như nồng độ tối đa cho phép trong thành phẩm.

Finch Law và luật sư của chúng tôi sẽ giúp quý vị xin các phê duyệt và chứng nhận cũng như tư vấn các vấn đề liên quan.

Call Now