Chương trình đăng ký mỹ phẩm tự nguyện (VCRP)

Mỹ phẩm, không đồng thời là thuốc, tiêu thụ tại Mỹ không bắt buộc phải đăng ký với FDA. Tuy nhiên, FDA khuyến khích các cơ sở mỹ phẩm có sản phẩm tiêu thụ tại Mỹ tự nguyện đăng ký với FDA theo Chương trình đăng ký mỹ phẩm tự nguyện VCRP (Voluntary Cosmetic Registration Program) nhằm giúp FDA có ước lượng thông tin tốt nhất về sản phẩm, thành phần sản phẩm, mức độ sử dụng và các doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực sản xuất và phân phối.

Chỉ các cơ sở nơi có hoạt động sản xuất, đóng gói mỹ phẩm mới có thể đăng ký với FDA theo chương trình VCRP. Các cơ sở phân phối hoặc địa điểm kinh doanh không thuộc đối tượng của chương trình đăng ký mỹ phẩm tự nguyện. Việc đăng ký mỹ phẩm theo chương trình VCRP cũng không áp dụng đối với các mỹ phẩm chuyên dụng (ví dụ như mỹ phẩm chuyên dụng tại các cơ sở làm đẹp, spa, trung tâm chăm sóc và trị liệu da…) và mỹ phẩm không dùng để bán (ví dụ như sản phẩm mẩu, mỹ phẩm sử dụng trong các khách sạn, mỹ phẩm sản xuất tại nhà để tặng bạn bè, người thân…). Các cơ sở nước ngoài có thể đăng ký mỹ phẩm sau khi hàng hoá tiêu thụ tại Mỹ.

Trong khi đăng ký cơ sở mỹ phẩm chỉ áp dụng đối với các cơ sở có hoạt động sản xuất, đóng gói mỹ phẩm thì đệ trình báo cáo thành phần nguyên liệu mỹ phẩm áp dụng đối với cả các cơ sở sản xuất, đóng gói, phân phối mỹ phẩm có tiêu thụ thương mại tại Mỹ.

Việc đăng ký cơ sở mỹ phẩm và để trình báo cáo thành phần nguyên liệu với FDA không phải nhằm nhận được phê chuẩn của FDA hay là công cụ quảng bá. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó nó cũng thể hiện sự minh bạch thông tin của sản phẩm, thành phần của sản phẩm đối với cơ quan quản lý và người tiêu dùng, đem lại cảm giác an tâm cho khách hàng, hoặc nếu vì một lý do nào đó mà quý vị muốn tự nguyện đăng ký mỹ phẩm với FDA, xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ.

Đối với sản phẩm mỹ phẩm đồng thời là thuốc thì phải đáp ứng các quy định đối với cả thuốc và mỹ phẩm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Call Now