DỊCH VỤ

Dich vụ FDA thiết bi y tế

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ FDA

Theo quy định của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), các cơ sở thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, thiết bị phát xạ trước khi tiêu thụ hàng hoá tại Mỹ bắt buộc phải đăng ký với FDA , cụ thể các trường hợp phải đăng ký như sau

…Xem thêm


Đại diện Mỹ là một trong các yêu cầu bắt buộc áp dụng đối với cơ sở nước ngoài khi đăng ký cơ sở thực phẩm, thuốc thiết bị y khoa, thiết bị phát xạ.

…Xem thêm


Thiết bị y tế tiếp cận thị trường Mỹ được quản lý theo quy định của Luật Mỹ phẩm, Dược phẩm và Thực phẩm liên bang (FD&C Act) và Đề mục 21 Bộ luật liên bang ((21 CFR) Parts 1-58, 800-1299)

…Xem thêm


Finch Law cung cấp các dịch vụ sau đây đối với mỹ phẩm theo quy định của FDA:

  • Chương trình đăng ký mỹ phẩm tự nguyện
  • Tư vấn ghi nhãn mỹ phẩm
  • Tư vấn quy định đối với phụ gia màu trong mỹ phẩm

…Xem thêm


Mục 510 của Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang (Đạo luật FD & C) yêu cầu các công ty sản xuất, pha chế, nhân bản, phối trộn hoặc chế biến thuốc ở Hoa Kỳ hoặc được cung cấp để nhập khẩu vào Hoa Kỳ phải đăng ký với FDA. 

…Xem thêm


Call Now