DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ FDA

FDA quy định các cơ sở thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y khoa, thiết bị phát xạ trước khi tiêu thụ hàng hoá tại Mỹ bắt buộc phải đăng ký với FDA. Xem thêm

ĐẠI DIỆN MỸ

Đại diện Mỹ là một trong các yêu cầu bắt buộc áp dụng đối với cơ sở nước ngoài khi đăng ký cơ sở thực phẩm, thuốc thiết bị y khoa, thiết bị phát xạ. Xem thêm

DƯỢC PHẨM

Mục 510 của Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang (Đạo luật FD & C) yêu cầu các công ty sản xuất, pha chế, nhân bản, phối trộn hoặc chế biến thuốc ở Hoa Kỳ hoặc được cung cấp để nhập khẩu vào Hoa Kỳ phải đăng ký với FDA. Tìm hiểu thêm

THIẾT BỊ Y TẾ

Thiết bị y tế tiếp cận thị trường Mỹ được quản lý theo quy định của Luật Mỹ phẩm, Dược phẩm và Thực phẩm liên bang (FD&C Act) và Đề mục 21 Bộ luật liên bang ((21 CFR) Parts 1-58, 800-1299). Tìm hiểu thêm


Our Solution, Your Value

Call Now Button