CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

ĐĂNG KÝ GIA HẠN CƠ SỞ THỰC PHẨM, DƯỢC PHẨM, THIẾT BỊ Y TẾ VỚI CỤC QUẢN LÝ THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM MỸ (FDA) NĂM 2021

Theo quy định của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), các cơ sở thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y khoa, thiết bị phát xạ trước khi tiêu thụ hàng hoá tại Mỹ bắt buộc phải đăng ký với FDA. Các đăng ký này chỉ có hiệu lực trong một thời hạn nhất định và phải thực hiện gia hạn theo quy định của FDA, cụ thể:

– Các cơ sở thực phẩm phải đăng ký gia hạn cơ sở thực phẩm (FFR#) với FDA vào mỗi hai năm, vào năm chẵn, từ ngày 1/10 đến 31/12

– Các cơ sở thiết bị y tế và các cơ sở dược phẩm phải đăng ký gia hạn với FDA trong thời hạn từ 1/10 đến 31/12 hàng năm và phải nộp lệ phí đăng ký cơ sở cho FDA theo quy định.

Từ 20/10/2021 đến 31/12/2021, Finch Law áp dụng chương trình ưu đãi cho các doanh nghiệp thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế thực hiện đăng ký hoặc gia hạn cơ sở với FDA lần đầu tại Finch Law như sau:

1/ Đối với cơ sở thực phẩm:

Tặng thêm 03 tháng sử dụng dịch vụ và Miễn phí lên đến 04 lần khai bao trước.

Bao gồm phạm vi dịch vụ như sau:

  • Đăng ký gia hạn cơ sở, bao gồm các sản phẩm đã đăng ký.
  • Dịch vụ đại diện tại Mỹ.
  • Miễn phí đăng ký, cập nhật số DUNS.
  • Chứng nhận đã đăng ký hoặc gia hạn đăng ký cơ sở.
  • Trình nộp Qualified Facility Attestation (cho cơ sở được miễn áp dụng CGMP).

2/ Đối với cơ sở dược phẩm và thiết bị y tế:

Tặng thêm 03 tháng sử dụng dịch vụ.

Bao gồm phạm vi dịch vụ như sau:

  • Đăng ký gia hạn cơ sở, bao gồm các sản phẩm đã đăng ký.
  • Dịch vụ đại diện tại Mỹ.
  • Miễn phí đăng ký, cập nhật số DUNS.
  • Chứng nhận đã đăng ký hoặc gia hạn đăng ký cơ sở.

Để tìm hiểu thêm thông tin vui lòng gọi cho chúng tôi! Hotline: 0292 3817748 – 0972 28 20 26

Call Now Button