GIA HẠN FDA NĂM 2024

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) quy định doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế vào Mỹ đã đăng ký FDA phải gia hạn số đăng ký FDA theo quy định. Finch Law xin lưu ý doanh nghiệp thực hiện gia hạnContinue reading “GIA HẠN FDA NĂM 2024”

FDA hướng dẫn đăng ký cơ sở và niêm yết Mỹ Phẩm 

Ngày 7 tháng 8 năm 2023, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã ban hành dự thảo hướng dẫn về đăng ký cơ sở mỹ phẩm và niêm yết sản phẩm theo quy định của Đạo luật Hiện đại hóa Quy định Mỹ phẩm năm 2022 (MoCRA). Theo đó, những “người có trách nhiệm”Continue reading “FDA hướng dẫn đăng ký cơ sở và niêm yết Mỹ Phẩm “

Call Now