CƠ SỞ THỰC PHẨM ĐƯỢC MIỄN TRỪ ĐĂNG KÝ FDA

Giấy chứng nhận FDA thực phẩm là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp đang quan tâm khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ. Hầu hết cơ sở thực phẩm đều phải thực hiện đăng ký FDA trước khi xuất khẩu hàng vào Mỹ. Cụ thể là các cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói hoặcContinue reading “CƠ SỞ THỰC PHẨM ĐƯỢC MIỄN TRỪ ĐĂNG KÝ FDA”

THÔNG BÁO TRƯỚC (PRIOR NOTICE)

Bên cạnh thực hiện thủ tục đăng ký FDA – là một thủ tục bắt buộc theo quy định, doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm cho người và động vật vào thị trường Mỹ còn phải thực hiện thủ tục Thông báo trước (Prior Notice) cho mỗi lô hàng xuất theo quy định của ĐạoContinue reading “THÔNG BÁO TRƯỚC (PRIOR NOTICE)”

Cơ sở sản xuất thực phẩm không trực tiếp xuất khẩu vào Mỹ có cần phải đăng ký FDA?

Để xuất khẩu thực phẩm và đồ uống vào Mỹ, doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký cơ sở với FDA để được cấp mã số đăng ký cơ sở thực phẩm (Facility Food Registration – FFR) hay thường được gọi là mã số đăng ký FDA (FDA Registration). Tuy nhiên, có phải tất cảContinue reading “Cơ sở sản xuất thực phẩm không trực tiếp xuất khẩu vào Mỹ có cần phải đăng ký FDA?”

HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN FDA THỰC PHẨM?

Hiệu lực của việc đăng ký FDA hay hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký FDA đối với cơ sở thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. FDA không cấp bất kỳ giấy chứng nhận đăng ký nào cho cơ sở thực phẩm mà chỉ cung cấp mã số xác nhậnContinue reading “HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN FDA THỰC PHẨM?”

Đối tượng nào phải đăng ký với FDA

Mỹ được xem là một trong những thị trường xuất khẩu thực phẩm tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên hàng hóa thực phẩm trước khi được nhập khẩu vào Mỹ phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt theo quy định của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa KỳContinue reading “Đối tượng nào phải đăng ký với FDA”

Call Now