CƠ SỞ THỰC PHẨM ĐƯỢC MIỄN TRỪ ĐĂNG KÝ FDA

Giấy chứng nhận FDA thực phẩm là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp đang quan tâm khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ. Hầu hết cơ sở thực phẩm đều phải thực hiện đăng ký FDA trước khi xuất khẩu hàng vào Mỹ. Cụ thể là các cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói hoặcContinue reading “CƠ SỞ THỰC PHẨM ĐƯỢC MIỄN TRỪ ĐĂNG KÝ FDA”

THÔNG BÁO TRƯỚC (PRIOR NOTICE)

Bên cạnh thực hiện thủ tục đăng ký FDA – là một thủ tục bắt buộc theo quy định, doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm cho người và động vật vào thị trường Mỹ còn phải thực hiện thủ tục Thông báo trước (Prior Notice) cho mỗi lô hàng xuất theo quy định của ĐạoContinue reading “THÔNG BÁO TRƯỚC (PRIOR NOTICE)”

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ FDA LÀ GÌ?

Đăng ký FDA và được cấp giấy chứng nhận đăng ký FDA là một trong những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm hàng đầu khi có kế hoạch xuất khẩu vào Mỹ. Một số mặt hàng như thực phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm,.. được yêu cầu đăng ký FDA. Nhiều doanh nghiệpContinue reading “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ FDA LÀ GÌ?”

Cơ sở sản xuất thực phẩm không trực tiếp xuất khẩu vào Mỹ có cần phải đăng ký FDA?

Để xuất khẩu thực phẩm và đồ uống vào Mỹ, doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký cơ sở với FDA để được cấp mã số đăng ký cơ sở thực phẩm (Facility Food Registration – FFR) hay thường được gọi là mã số đăng ký FDA (FDA Registration). Tuy nhiên, có phải tất cảContinue reading “Cơ sở sản xuất thực phẩm không trực tiếp xuất khẩu vào Mỹ có cần phải đăng ký FDA?”

HIỆU LỰC ĐĂNG KÝ FDA THỰC PHẨM?

Hiệu lực của việc đăng ký FDA hay hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký FDA đối với cơ sở thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. FDA không cấp bất kỳ giấy chứng nhận đăng ký nào cho cơ sở thực phẩm mà chỉ cung cấp mã số xác nhậnContinue reading “HIỆU LỰC ĐĂNG KÝ FDA THỰC PHẨM?”

Call Now Button