FDA dừng chương trình đăng ký mỹ phẩm tự nguyện

quy dinh moi MoCRA

Ngày 27/03/2023, FDA đã thông báo dừng chương trình Đăng ký Mỹ phẩm Tự nguyện (VCRP-Voluntary Cosmetic Registration Program). Theo đó, FDA đã ngừng tiếp nhận và xử lý các hồ sơ gửi đến chương trình đăng ký tự nguyện cho các cơ sở và sản phẩm mỹ phẩm. Chương trình VCRP được xây dựng vào năm 1972 và nhờ VCRP, FDA có thể ước tính tốt nhất thông tin có sẵn về các sản phẩm và thành phần mỹ phẩm, tần suất sử dụng của chúng, các doanh nghiệp tham gia sản xuất và phân phối chúng một cách tự nguyện từ các nhà sản xuất,… Tuy nhiên, vì hệ thống này là tự nguyện nên thông tin được cung cấp qua VCRP không thể hiện bức tranh toàn cảnh về mỹ phẩm trên thị trường Hoa Kỳ. FDA cần bổ sung các biện pháp quản lý phù hợp hơn.

FDA đang xây dựng một chương trình để trình nộp các đăng ký cơ sở và niêm yết sản phẩm mỹ phẩm theo MoCRA (Luật Hiện đại hóa quản lý mỹ phẩm năm 2022). Các yêu cầu mới của MoCRA đối với lĩnh vực mỹ phẩm bao gồm:

– Đăng ký cơ sở: Các nhà sản xuất và nhà chế biến mỹ phẩm phải đăng ký cơ sở của họ với FDA và gia hạn đăng ký mỗi hai năm một lần.

– Niêm yết sản phẩm: Người có trách nhiệm phải niêm yết từng sản phẩm mỹ phẩm được bán trên thị trường với FDA, bao gồm các thành phần của sản phẩm và cập nhật thay đổi hàng năm.

– Báo cáo sự kiện bất lợi: Người có trách nhiệm phải báo cáo các sự kiện bất lợi liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm ở Hoa Kỳ cho FDA.

– Chứng minh an toàn: Người có trách nhiệm được yêu cầu đảm bảo và duy trì các hồ sơ hỗ trợ chứng minh an toàn đầy đủ cho các sản phẩm mỹ phẩm của họ tiêu thụ tại Mỹ.

MoCRA cũng yêu cầu ngành công nghiệp mỹ phẩm tuân thủ các quy định sau:

+ Các yêu cầu về Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) đối với các cơ sở sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm.

+ Yêu cầu ghi nhãn dị ứng đối với các chất tạo mùi;

+ Tuân thủ các phương pháp thử nghiệm chuẩn hóa để phát hiện và xác định Asbestos trong các sản phẩm mỹ phẩm có chứa Talc.

FINCH LAW sẽ cập nhật các hướng dẫn mới nhất giúp tuân thủ quy định MoCRA. Để được tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ:

FINCH LAW – Dịch vụ tư vấn FDA chuyên nghiệp

Zalo/Hotline: 088 969 8877

Web: www.dangkyfda.vn

EMAIL: info@finchlaw.com.vn

Call Now

%d bloggers like this: