Lịch đào tạo FSMA (PCQI) tháng 10/2022

lich dao tao fsma 2022

Finch Law cập nhật lịch đào tạo FSMA (PCQI) tháng 10/2022 để doanh nghiệp tham khảo như sau:

Thời gian: 19-21/10/2022

Hình thức: Trực tiếp tại Hồ Chí Minh hoặc Online qua Zoom

Đối tượng học viên:

  • Đại diện phụ trách kiểm soát mối nguy trong sản xuất thực phẩm tại các doanh nghiệp có xuất khẩu sản phẩm thực phẩm sang Mỹ 
  • Các doanh nghiệp và các nhân khác quan tâm đến quy định mới của FDA Hoa Kỳ về kiểm soát phòng ngừa mối nguy cho thực phẩm.

Mục tiêu của khóa học: Khóa học này được phát triển bởi Liên Minh Kiểm Soát Phòng Ngừa An Toàn Thực Phẩm (FSPCA), một “Chương trình chuẩn” được phê duyệt bởi FDA. Mục tiêu chính của khóa học này là cung cấp kiến thức cho các cá nhân phụ trách an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm để họ trở thành PCQI (preventive controls qualified individual-  cá nhân có đủ năng lực về thực hiện kiểm soát phòng ngừa) theo quy định của FDA.

Giảng viên của khóa học là chuyên gia được phê duyệt về năng lực và kinh nghiệm, đồng thời đã hoàn thành khóa tập huấn trở thành giảng viên chính bởi FSPCA.

Học viên sau khi hoàn thành khóa học này sẽ nhận được Giấy Chứng Nhận chính thức được cấp bởi IFPTI (International Food Protection Training Institute) dưới sự chấp thuận của Association of Food and Drug Officials (AFDO) và and IFSH (Institute for Food Safety and Health).

Để biết thêm thông tin về lịch đào tạo FSMA, vui lòng liên hệ chị TRẦN THỊ HƯƠNG 0979088147 hoặc email cho chúng tôi info@finchlaw.com.vn.

 

 

 

 

Call Now

%d