Gia hạn FDA cơ sở thực phẩm 2022

gia hạn FDA 2023

Từ ngày 1/10/2022 đến 31/12/2022, các cơ sở thực phẩm phải đăng ký gia hạn FDA năm 2022 đối với số đăng ký cơ sở thực phẩm (FFR#) theo quy định  tại  Phần  405  Luật  Liên  bang  về mỹ phẩm,  thuốc  và  thực  phẩm của Mỹ. Trường hợp cơ sở không đăng ký gia hạn FDA  trong  thời  hạn quy định  thì  số đăng ký này sẽ không còn  hiệu  lực,  tài  khoản đăng ký sẽ bị loại  khỏi  hệ thống  của  FDA, các  mã  số đăng ký khác gắn liền với mã số FFR (Food Facility Registration) như mã FCE (Food Canning Establishment Registration), SID (Submission Identifier)… cũng vô hiệu theo.

gia han FDA thuc pham

Finch Law lưu ý doanh nghiệp một số nội dung khi gia hạn đăng ký cơ sở thực phẩm năm 2022 như sau:

Cập nhật, bổ sung mã Định danh duy nhất (facility unique identifier (UFI)) của cơ sở:

Theo quy định tại 21 CFR 1.232(a)(2), bắt đầu từ ngày 01/10/2020, các doanh nghiệp đăng ký hay gia hạn đăng ký cơ sở thực phẩm FFR phải cung cấp mã số UFI để FDA xác thực. Hiện tại, FDA công nhận số D&B D-U-N-S (Data Universal Numbering System D-U-N-S) do Dun & Bradstreet cấp như mã UFI khi thực hiện việc đăng ký và gia hạn đăng ký cơ sở thực phẩm FFR với FDA. Như vậy, từ kỳ gia hạn và đăng ký cơ sở thực phẩm FFR năm 2020, mã số D-U-N-S là thông tin bắt buộc phải khai báo trên hệ thống của FDA. Tuy nhiên, tại thời điểm triển khai yêu cầu này, hệ thống đăng ký của FDA vẫn cho phép các doanh nghiệp tạm thời chưa cung cấp mã số DUNS trong thời hạn nhất định. Đến hiên tại, yêu cầu mã DUNS cho kỳ gia hạn FDA năm 2022 là bắt buộc. Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý rằng thông tin doanh nghiệp được đăng ký để cấp mã DUNS phải trùng khớp hoàn toàn với thông tin doanh nghiệp đã đăng ký với FDA.

FDA sẽ đưa ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra và điều chỉnh thông tin cần thiết nếu dữ liệu của DUNS và FDA không trùng khớp. Việc cập nhật thông tin và phản hồi với FDA là vô cùng quan trọng để tránh việc mã số FDA của doanh nghiệp bị xóa hoặc không được phép gia hạn trên hệ thống FDA.

Finch Law sẽ hỗ trợ các khách hàng của chúng tôi đăng ký và cập nhật miễn phí mã số DUNS với Dun & Bradstreet.

Tuyên thệ cơ sở đủ điều kiện chất lượng (Qualified Facility Attestation)

Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Mỹ (FSMA) yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm dành cho người và động vật phải áp dụng kế hoạch an toàn thực phẩm, thực hiện các biện pháp phân tích mối nguy và đưa ra kiểm soát phòng ngừa để giảm thiểu các mối nguy, rủi ro đó. FDA đã ban hành các hướng dẫn áp dụng các quy định trên; theo đó, cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói, bảo quản thực phẩm dành cho người và động vật bắt buộc phải áp dụng Tiêu chuẩn Thực hành Sản xuất tốt hiện hành (Current Good Manufacturing Practice – CGMP) tương ứng cho người và động vật, trừ một số trường hợp được miễn áp dụng. Việc không tuân thủ các quy định này, tuỳ theo trường hợp có thể bị FDA cảnh báo, lưu giữ hàng, buộc thu hồi hàng, từ chối nhập khẩu, tịch thu hàng và các biện pháp pháp lý khác như xử phạt, truy tố hình sự…

Đối với các trường hợp miễn trừ áp dụng, kể từ năm 2020, vào mỗi năm chẵn, từ ngày 01/10/2020 đến 31/12/2020, cơ sở phải tuyên thệ với FDA rằng cơ sở thuộc trường hợp được miễn áp dụng các quy định về lập kế hoạch an toàn thực phẩm, thực hiện các biện pháp phân tích mối nguy và kiểm soát phòng ngừa (hay nói cách khác là tuân thủ tiêu chuẩn CGMP).

Finch Law hỗ trợ miễn phí cho quý Khách hàng xác định liệu cơ sở có thuộc trường hợp được miễn áp dụng các quy định nêu trên hay không. Nếu cơ sở thuộc trường hợp được miễn áp dụng, Finch Law sẽ hỗ trợ miễn phí cho khách hàng gửi thông báo cho FDA tuyên thệ tuân thủ quy định về kế hoạch an toàn thực phẩm, biện pháp phân tích mối nguy và kiểm soát phòng ngừa rủi ro.

Hãy liên hngay với chúng tôi để được hỗ trợ gia hạn FDA năm 2022 cho cơ sở thực phẩm.

Call Now

%d bloggers like this: