CƠ SỞ THỰC PHẨM ĐƯỢC MIỄN TRỪ ĐĂNG KÝ FDA

Hầu hết cơ sở thực phẩm đều phải thực hiện đăng ký FDA trước khi xuất khẩu hàng vào Mỹ. Cụ thể là các cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu giữ thực phẩm. Đây là quy định bắt buộc đối với thực phẩm dành cho người, động vật và thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, FDA quy định một số trường hợp miễn trừ như sau đối với các cơ sở thực phẩm có hàng hóa tiêu thụ tại thị trường Mỹ:

  • Cơ sở tư nhân (sản xuất tại nhà riêng); 
  • Trang trại sản xuất sản phẩm nông nghiệp thô chưa qua chế biến; 
  • Cơ sở bán lẻ thực phẩm; 
  • Nhà hàng; 
  • Cơ sở thực phẩm phi lợi nhuận; 
  • Tàu đánh cá; 
  • Cơ sở chịu các quy định đặc thù của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA).

Do vậy, để đảm bảo tuân thủ đăng ký với FDA đúng theo quy định, doanh nghiệp cần hiểu rõ cơ sở thuộc trường hợp nào để việc đăng ký được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn về những quy định đăng ký FDA và các thủ tục liên quan khác khi xuất hàng sang Mỹ.

Call Now Button
%d bloggers like this: