THÔNG BÁO TRƯỚC (PRIOR NOTICE)

Prior Notice thuc pham

Bên cạnh thực hiện thủ tục đăng ký FDA – là một thủ tục bắt buộc theo quy định, doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm cho người và động vật vào thị trường Mỹ còn phải thực hiện thủ tục Thông báo trước (Prior Notice) cho mỗi lô hàng xuất theo quy định của Đạo luật mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ (FD&C Act).

Thông báo trước phải được nộp cho FDA qua một trong hai hệ thống: Giao diện Cổng giao dịch tự động của Hệ thống thông tin tự động (ABI/ACS) của Cục Hải quan và biên giới Hoa Kỳ (CBP) hoặc Thông báo trước (Prior Notice) của FDA (PNSI). Cả hai hệ thống đều hoạt động 24/7.

Theo đó, quy định này cho phép doanh nghiệp gửi Thông báo trước cho FDA không sớm hơn 15 ngày trước ngày dự kiến hàng đến Mỹ nếu thông báo qua PNSI và không sớm hơn 30 ngày dự kiến hàng đến Mỹ nếu Thông báo trước qua ABI/ACS của Cục Hải quan và biên giới Hoa Kỳ (CBP). Tuy nhiên, thông báo phải được thực hiện:

  • Không trễ hơn 2 giờ trước khi hàng đến nếu vận chuyển bằng đường bộ;
  • Không trễ hơn 4 giờ trước khi hàng đến nếu vận chuyển bằng tàu hỏa;
  • Không trễ hơn 4 giờ trước khi hàng đến nếu vận chuyển bằng hàng không;
  • Không trễ hơn 8 giờ trước khi hàng đến nếu vận chuyển bằng đường thủy;
  • Trước khi gửi hàng bằng thư tín quốc tế;
  • Trong khung lịch trình của hãng vận chuyển nếu hàng được vận chuyển hoặc đi kèm theo cá nhân.

Để đảm bảo Thông báo trước nộp qua hệ thống được nhanh chóng và các thông tin cập nhật chính xác, tránh lãnh phí thời gian, Finch Law cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện nộp Thông báo trước cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ đăng ký FDA khác cho thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế xuất khẩu vào Mỹ. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Call Now

%d bloggers like this: