Cơ sở sản xuất thực phẩm không trực tiếp xuất khẩu vào Mỹ có cần phải đăng ký FDA?

Để xuất khẩu thực phẩm và đồ uống vào Mỹ, doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký cơ sở với FDA để được cấp mã số đăng ký cơ sở thực phẩm (Facility Food Registration – FFR) hay thường được gọi là mã số đăng ký FDA (FDA Registration).

Tuy nhiên, có phải tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều cần phải thực hiện thủ tục đăng ký FDA hay không? Cơ sở sản xuất thực phẩm không trực tiếp xuất khẩu vào Mỹ mà bán hàng cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu vào Mỹ có cần phải đăng ký FDA hay không? Hãy cùng Finch Law tìm hiểu những quy định về đối tượng phải đăng ký FDA:

Những cơ sở thực phẩm nào không xuất khẩu trực tiếp cần đăng ký với FDA

FDA quy định các cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu giữ thực phẩm (cho người và động vật) và thực phẩm bổ sung tiêu thụ tại Mỹ, trừ một số trường hợp được miễn trừ, phải đăng ký với FDA để được cấp mã số FFR trước khi hàng được nhập khẩu vào Mỹ.

Trong trường hợp thực phẩm được sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu giữ bởi hơn một cơ sở thì các cơ sở cần thực hiện đăng ký FDA theo quy định như sau:

  • Một cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu giữ thực phẩm gửi sản phẩm đến một cơ sở khác để thực hiện công đoạn sản xuất/chế biến tiếp theo, bao gồm cả việc đóng gói thì chỉ cơ sở thứ hai cần thực hiện đăng ký cơ sở với FDA.
  • Cơ sở thứ nhất thực hiện việc sản xuất/ chế biến thực phẩm và cơ sở thứ hai chỉ thực hiện ghi nhãn thực phẩm thì cả hai cơ sở đều phải đăng ký với FDA.
  • Cơ sở thứ hai đóng gói hoặc lưu giữ thực phẩm sau khi cơ sở khác đã thực hiện công đoạn sản xuất/ chế biến sau cùng đối với sản phẩm thì cả hai cơ sở đều cần phải đăng ký cơ sở với FDA.

Hay nói cách khác, cơ sở sản xuất thực phẩm ở công đoạn hoàn thiện bắt buộc phải đăng ký FDA nếu sản phẩm được dự định tiêu thụ tại Mỹ, bất kể cơ sở đó có xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ hay không.

Nếu doanh nghiệp muốn được hiểu rõ hơn đối với quy định về đăng ký FDA và thủ tục cần thực hiện để được cấp giấy chứng nhận FDA, vui lòng liên hệ Hotline tư vấn FDA 088 969 8877.

Call Now

%d bloggers like this: