HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN FDA THỰC PHẨM?

FDA certificate

Hiệu lực của việc đăng ký FDA hay hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký FDA đối với cơ sở thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. FDA không cấp bất kỳ giấy chứng nhận đăng ký nào cho cơ sở thực phẩm mà chỉ cung cấp mã số xác nhận cơ sở đã hoàn thành đăng ký trên hệ thống nhằm giúp FDA nhận diện và quản lý thông tin cơ sở cũng như thông tin sản phẩm được đăng ký. Tuy nhiên, FDA đồng thời quy định vào mỗi hai năm chẵn, từ ngày 1/10 đến 31/12, doanh nghiệp phải thực hiện việc gia hạn đăng ký cơ sở với FDA theo cách thức quy định tại Luật mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm (FD&C Act).

Nếu cơ sở không gia hạn đăng ký FDA theo quy định, hiệu lực của mã số FDA đã đăng ký thế nào?

Nếu cơ sở không thực hiện đăng ký gia hạn với FDA trong  thời  hạn quy định  thì  số đăng ký này sẽ không còn  hiệu  lực,  tài  khoản đăng ký sẽ bị loại  khỏi  hệ thống  của  FDA, các  mã  số đăng ký khác gắn liền với mã số đăng ký cơ sở FFR (Food Facility Registration) như mã số đăng ký cơ sở đóng hộp FCE (Food Canning Establishment Registration), mã số đăng ký quy trình sản xuất SID (Submission Identifier)… cũng vô hiệu theo.

Ngoài ra, cơ sở cũng không thể thực hiện được các thủ tục bắt buộc theo quy định của FDA khi xuất hàng sang Mỹ như thông báo trước đối với mỗi lô hàng xuất. Kết quả là hàng hóa sẽ bị từ chối nhập khẩu khi đến cảng, chẳng hạn hàng có thể bị trả về hoặc lưu giữ tại cảng đến khi cơ sở hoàn thành thực hiện các thủ tục đăng ký theo quy định.

Thủ tục gia hạn đăng ký FDA?

Ngoài cập nhật các thông tin thay đổi (nếu có) liên quan đến cơ sở và sản phẩm, doanh nghiệp cần xác định tình trạng cơ sở mình có thuộc trường hợp được miễn trừ áp dụng các quy định về các biện pháp kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro hay không. Theo đó, doanh nghiệp có trách nhiệm xác định tình trạng cơ sở dựa theo quy định này chậm nhất vào ngày 1 tháng 7 hàng năm và nộp tờ khai thông báo cho FDA.

Nếu cơ sở không thuộc trường hợp được miễn trừ áp dụng các biện pháp kiểm soát phòng ngừa theo quy định thì cơ sở đó bắt buộc phải tuân thủ theo quy định của FSMA về thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn rõ hơn về các quy định liên quan đến đăng ký và gia hạn đăng ký với FDA.

Call Now

%d bloggers like this: