FDA THANH TRA CƠ SỞ THỰC PHẨM: CẦN CHUẨN BỊ GÌ?

thanh tra FDA

Phần 2. FDA tiến hành thanh tra cơ sở thực phẩm

Tiếp nối Phần 1 của loạt bài FDA thanh tra các doanh nghiệp thực phẩm, bài viết này sẽ cung cấp cho doanh nghiệp cái nhìn chung nhất khi FDA tiến hành thanh tra cơ sở thực phẩm.

FDA thanh tra cơ sở thực phẩm

-Nguyên tắc thanh tra cơ sở

Thanh tra cơ sở được đề cập ở đây là thanh tra định kỳ (routine inspection), nó không nhằm ứng phó với trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Thay vào đó, đây là một phương thức đảm bảo rằng bản thân các cơ sở và sản phẩm của họ xuất khẩu sang Mỹ đáp ứng tiêu chuẩn của Mỹ.

Vì vậy, thanh tra định kỳ được thiết kế để đánh giá sự tuân thủ của cơ sở đối với quy định hiện hành của FDA, nó khác với đánh giá toàn diện cơ sở đạt tiêu chuẩn của Cơ quan có thẩm quyền nước sở tại (nếu có). Ví dụ, tại Việt Nam cơ quan chức năng sẽ đánh giá cơ sở có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm hay không (dựa trên quy định của pháp luật Việt Nam).  

– FDA thanh tra cơ sở thực phẩm trong bao lâu?

Đợt thanh tra của FDA thường kéo dài từ 01-03 ngày, tùy thuộc nhiều yếu tố như FDA tập trung thanh tra về vấn đề gì của doanh nghiệp, điều kiện tiến hành đợt thanh tra như thế nào, v.v…

Trong khoảng thời gian này, FDA thường thảo luận, trao đổi với nhân viên phụ trách tại cơ sở về các vấn đề trong quá trình thanh tra. Đây là một thông lệ nhằm đảm bảo mọi cơ sở đều có cơ hội trình bày, giải thích, thảo luận trước khi đoàn thanh tra lập Văn bản Theo dõi Thanh tra (thuộc trường hợp có nguy cơ vi phạm Đạo luật về Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ).  

– Tác động, chỉnh sửa quy trình hàng ngày khi FDA đang tiến hành thanh tra cơ sở thực phẩm

Một điều đặc biệt về thanh tra cơ sở của FDA chính là cơ sở hoàn toàn có thể điều chỉnh, thay đổi hoặc khắc phục đối với quy trình làm việc, sản xuất hàng ngày của mình ngay trong khi đợt thanh tra vẫn đang được tiến hành. Nếu doanh nghiệp tác động một cách phù hợp và không làm gián đoạn hay kéo dài thời gian thanh tra, FDA vẫn linh hoạt chấp nhận những điều chỉnh này. Thông qua liên lạc với cơ sở, kiểm tra lấy mẫu tại cảng hoặc thực hiện một đợt thanh tra tiếp theo, FDA mở rộng khả năng cho cơ sở thực phẩm tiếp tục điều chỉnh, khắc phục những điểm chưa tốt.

– Kết thúc cuộc họp thanh tra cơ sở của FDA

Nếu xuất hiện những nguy cơ đáng kể trong quá trình thanh tra, FDA sẽ lập Văn bản Theo dõi Thanh tra FDA-483 (Inspectional Observations form) cho lãnh đạo công ty tại cuộc họp kết thúc thanh tra. Thông qua cuộc họp này, các cơ sở có thể yêu cầu làm rõ, hoặc trình bày cho đoàn thanh tra về những hoạt động khắc phục mà mình đã thực hiện, và những điều chỉnh mà cơ sở dự định thực hiện sau này.

Sau khi hoàn tất đợt thanh tra, thanh tra viên của FDA lập một bản tường trình được gọi là Báo cáo Kiểm tra Cơ sở (Establishment Inspection Report).

(Còn tiếp)

Finch Law sẽ hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp các quy định cụ thể của FDA cũng như thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thanh tra cơ sở thực phẩm của FDA. Hãy liên hệ với chúng tôi tại đây.  Hãy gọi hotline của chúng tôi khi cần tư vấn FDA thanh tra 088 969 8877.

One thought on “FDA THANH TRA CƠ SỞ THỰC PHẨM: CẦN CHUẨN BỊ GÌ?

Đã đóng bình luận.

Call Now

%d bloggers like this: