FDA THANH TRA CƠ SỞ  THỰC PHẨM: CẦN CHUẨN BỊ GÌ?

thanh tra FDA thuc pham

Như đã đề cập trong bài “FCE và SID – Thanh tra cơ sở, hãy hành động như đã cam kết”, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ tiến hành thanh tra tại doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh hàng hóa đăng ký FDA nói chung. Như vậy việc FDA thanh tra cơ sở thực phẩm diễn ra như thế nào? Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất cần chuẩn bị FDA thanh tra cơ sở như thế nào?

Phần 1. Trước khi thanh tra

Chuẩn bị FDA thanh tra cơ sở

1. Thông báo cho cơ sở về lịch FDA chuẩn bị thanh tra cơ sở thực phẩm

FDA không tổ chức kiểm tra bất ngờ mà thay vào đó sẽ gửi thông báo để cơ sở sắp xếp thời gian và nhân lực hợp lý chuẩn bị cho đợt thanh tra. Thông báo này được gửi qua email, fax hoặc bưu chính đến địa chỉ mà cơ sở đã đăng ký với FDA. Đây cũng là lý do mà doanh nghiệp cần phải chú ý cập nhật thay đổi về trụ sở, thông tin liên lạc trên hồ sơ FDA để tránh những rắc rối không đáng có.

Về những tiêu chí mà FDA căn cứ và lựa chọn cơ sở để thanh tra, vui lòng tham khảo bài viết “Tiêu chí lựa chọn thanh tra cơ sở thực phẩm của FDA.

2. Checklist nội dung thanh tra

Cơ sở thực phẩm sẽ không được cung cấp một bản checklist (danh sách các công việc theo thứ tự) nội dung thanh tra của FDA. Về nguyên tắc, hoạt động thanh tra nhằm mục đích đảm bảo hàng hóa tiêu thụ tại thị trường Mỹ đáp ứng các tiêu chuẩn FDA đặt ra. Thông tin cụ thể về những công việc có thể diễn ra được đăng tải công khai trên trang web của FDA (Finch Law sẽ trình bày trong một bài viết riêng sau này).

Riêng đối với cơ sở sản xuất thực phẩm đóng hộp đăng ký FCE và SID, FDA khuyến khích doanh nghiệp tham khảo mẫu báo cáo thanh tra FDA 3511 đăng trên website để tự kiểm tra những tiêu chuẩn, quy trình của mình đã đáp ứng các yêu cầu phía Mỹ hay chưa.

3. Trao đổi thông tin chuẩn bị cho đợt thanh tra

Khi nhận thông báo của FDA tại Mục 1, trước hết cơ sở phải xác nhận về thông báo này. FDA sẽ liên hệ lại về ngày dự kiến thanh tra và công tác hậu cần, như vấn đề hỗ trợ thông dịch viên; địa chỉ hiện tại của cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói, hoặc lưu giữ hàng; và thông tin liên hệ của (những) người có trách nhiệm. Cơ quan có thẩm quyền sở tại cũng sẽ nhận được một bản sao của thông báo này. Sau khi hoàn tất thảo luận kế hoạch thanh tra, FDA sẽ gửi bản kế hoạch sau cùng cho cơ quan có thẩm quyền.

(Còn tiếp)

Finch Law sẽ hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp các quy định cụ thể của FDA cũng như hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng khi FDA thanh tra doanh nghiệpthực phẩm. Hãy liên hệ với chúng tôi tại đây

One thought on “FDA THANH TRA CƠ SỞ  THỰC PHẨM: CẦN CHUẨN BỊ GÌ?

Đã đóng bình luận.

Call Now

%d