FCE VÀ SID là gì?

fce va sid thuc pham dong hop

Bất kỳ sản phẩm đóng hộp nào xuất khẩu vào thị trường Mỹ đều phải có FCE và SID. Nếu coi FCE là điều kiện cần thì SID là điều kiện đủ trong thủ tục đăng ký thực phẩm đóng hộp với Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA). Vậy FCE và SID là gì?

1. FCE: Đăng ký cơ sở thực phẩm – điều kiện tiên quyết

FCE (Food Canning Establishment) là một thủ tục đăng ký bắt buộc đối với cơ sở sản xuất thực phẩm đóng hộp. Đây có thể coi là thủ tục đầu tiên mà các cơ sở đóng hộp cần thực hiện nếu muốn xuất hàng sang thị trường Mỹ tiêu thụ.

Ai cần đăng ký FCE?

Cơ sở sản xuất, chế biến hoặc đóng hộp sản phẩm là thực phẩm axit hóa (acidified food) hoặc thực phẩm axit thấp (low acid canned food) bắt buộc phải đăng ký FCE.

Thực phẩm axit hóa, thực phẩm axit thấp là gì?

Thực phẩm axit hóa được FDA định nghĩa là thực phẩm có độ axit thấp (như đậu, dưa chuột, bắp cải, atisô, súp lơ…) được thêm axit hoặc thêm thực phẩm axit vào. Chúng có hoạt độ nước (water activity hay aw) lớn hơn 0,85 và có độ pH cân bằng cuối cùng không quá 4,6.  

Đối với thực phẩm axit thấp, trừ đồ uống có cồn thì chúng bao gồm bất kỳ loại thực phẩm nào có độ pH cân bằng cuối cùng lớn hơn 4,6 và hoạt độ nước lớn hơn 0,85. Tuy nhiên, cà chua và các sản phẩm làm từ cà chua là ngoại lệ, tuy có độ pH cân bằng thành phẩm nhỏ hơn 4,7 nhưng không được coi là thực phẩm axit thấp.

Đăng ký FCE khi nào?

Đăng ký FCE không trễ hơn 10 ngày kể từ ngày bắt đầu tiến hành sản xuất, chế biến hoặc đóng hộp thực phẩm.

Cần thông tin gì khi đăng ký FCE?

FDA yêu cầu cung cấp các thông tin chính như sau:

  • Tên cơ sở sản xuất, chế biến hoặc đóng hộp;
  • Trụ sở chính;
  • Địa điểm của từng cơ sở tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến, đóng hộp;
  • Phương pháp chế biến, về nồng độ axit và kiểm soát độ pH;
  • Danh sách các loại thực phẩm được chế biến ở từng cơ sở.

 Và những thông tin bổ sung khác nếu cần thiết.

2. SID: Đăng ký mã định danh sản phẩm – điều kiện đủ

Như đã nói, đăng ký FCE là thủ tục đầu tiên, nhưng không phải duy nhất. Sau khi đăng ký FCE, cơ sở sản xuất cần đăng ký mã số SID (Scheduled IDentifier number), hay mã số định danh quy trình/sản phẩm. Số SID cho phép FDA nhận diện nhanh chóng và chính xác quy trình sản xuất của từng sản phẩm, từ đó cho phép sản phẩm nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

Ai cần đăng ký SID?

Cơ sở sản xuất, chế biến hoặc đóng hộp thực phẩm đã có đăng ký FCE trước đó.

Khi nào đăng ký SID?

Trong vòng 60 ngày kể từ khi đăng ký FCE và chưa tiến hành đóng hộp bất kỳ sản phẩm nào, cơ sở sản xuất phải đăng ký SID.

Đăng ký SID cần thông tin gì?

Thông tin về các quy trình bao gồm: (i) Các điều kiện xử lý nhiệt và kiểm soát nồng độ pH, muối, đường và chất bảo quản và (ii) Chủ thể thiết lập quy trình và ngày quy trình được thiết lập. Lưu ý, cơ sở phải cung cấp thông tin này đối với từng loại sản phẩm riêng biệt, kể cả sản phẩm cùng loại nhưng có các kích thước đóng gói khác nhau.

Finch Law sẽ hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp các quy định cụ thể của FDA cũng như thực hiện thủ tục đăng ký, đồng thời cấp giấy chứng nhận mã số FCE và SID chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu dịch vụ. Hãy liên hệ với chúng tôi tại đây.

Call Now

%d