ĐĂNG KÝ FDA ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỨNG

eggs in tray on white surface

Theo quy định của FDA, các cơ sở sản xuất trứng có cần phải đăng ký với FDA hay không?

FDA bắt buộc các cơ sở sản xuất trứng trước khi xuất khẩu hàng vào Mỹ phải tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan được nêu tại Mục 21 Phần 118 Bộ luật liên bang (CFR) và một trong số đó là quy định về đăng ký trang trại sản xuất trứng với FDA.

dang ky FDA co so trung
Đăng ký FDA cơ sở sản xuất trứng

Tại sao quy định FDA cơ sở sản xuất trứng được ban hành?

FDA ban hành các quy định dựa trên Bộ luật liên bang với mục đích nhằm ngăn chặn tình trạng trứng bị nhiễm vi khuẩn Salmonella Enteritidis – là một trong những nguyên nhân gây bệnh hàng đầu từ thực phẩm.    

Cơ sở sản xuất trứng đăng ký với FDA phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi khuẩn Salmonella Enteritidis nhiễm vào trứng trong trang trại và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn trong thời gian lưu trữ và vận chuyển. Ngoài ra, các cơ sở còn phải lưu giữ hồ sơ liên quan đến việc tuân thủ của họ đối với quy định.

Mọi cơ sở sản xuất trứng đều phải đăng ký trang trại sản xuất với FDA?

Chỉ các cơ sở sản xuất trứng có số lượng từ 3.000 gia cầm trở lên trong một trang trại sản xuất trứng cho thị trường thực phẩm, nhưng không bán trứng trực tiếp cho người tiêu dùng, không phân biệt trứng đã qua xử lý vi khuẩn Salmonella Enteritidis hay chưa đều phải đăng ký trang trại với FDA trong vòng 30 ngày kể từ ngày sản xuất trứng.

Thủ tục FDA để cơ sở sản xuất trứng xuất sang Mỹ như thế nào?

  • Các cơ sở kinh doanh trứng mà không thực hiện hoạt động sản xuất chỉ cần đăng ký cơ sở thực phẩm (Food Facility Registration – FFR) với FDA để xuất khẩu trứng sang Mỹ. Tuy nhiên, trứng xuất khẩu phải được mua từ những trang trại đã tuân thủ các quy định của FDA về sản xuất trứng và đã đăng ký trang trại với FDA.
  • Các cơ sở sản xuất và kinh doanh trứng, ngoài việc đăng ký cơ sở thực phẩm FFR còn phải đăng ký sản xuất trứng với FDA như quy định nêu trên.

Finch Law nhận cung cấp dịch vụ tư vấn và đăng ký cơ sở sản xuất trứng với FDA theo yêu cầu của khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về thủ tục đăng ký cơ sở sản xuất trứng và nhận báo phí dịch vụ hoặc tìm hiểu thêm các dịch vụ FDA khác tại đây.

Hotline tư vấn FDA 088 969 8877.

Call Now

%d