GIA HẠN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ THIẾT BỊ Y TẾ VỚI FDA 2020

Theo quy định của FDA, các cơ sở thiết bị y tế phải đăng ký gia hạn cơ sở thiết bị y tế với FDA và phải nộp lệ phí theo quy định trong khoảng thời gian từ 1/10 đến 31/12 hàng năm. Mức phí cơ sở cho năm tài chính 2020 từ ngày 1/10/2020 đến 31/12/2020 là 5.546 USD.

Nếu không gia hạn đăng ký với FDA, các số đăng ký cơ sở và thiết bị đã được cấp sẽ không còn hiệu lực và doanh nghiệp có thể bị lưu giữ hàng tại cảng đến và có thể không thể xuất khẩu hàng vào Mỹ, kể cả trường hợp đã được FDA thông qua Thông báo 510(k).

Từ 20/10/2020 đến 31/12/2020 Finch Law áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt giảm 190USD cho các cơ sở thiết bị y tế lần đầu đăng ký hoặc gia hạn cơ sở thiết bị y tế tại Finch Law với gói dịch vụ bao gồm:

+          Đăng ký gia hạn cơ sở, bao gồm các thiết bị đã đăng ký;

+          Dịch vụ đại diện tại Mỹ;

+          Miễn phí đăng ký, cập nhật số DUNS;

+          Chứng nhận đã đăng ký hoặc gia hạn đăng ký cơ sở.

Để được áp dụng chương trình ưu đãi vui lòng liên hệ qua số Hotline: 0292 3817748 hoặc 0979 088146 (Ms. Hương)

Call Now Button
%d bloggers like this: