GIA HẠN ĐĂNG KÝ FDA CƠ SỞ THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2020

gia han FDA thiet bi y te

Theo quy định của FDA, các cơ sở thiết bị y tế phải đăng ký gia hạn cơ sở thiết bị y tế với FDA và phải nộp lệ phí theo quy định trong khoảng thời gian từ 1/10 đến 31/12 hàng năm. Mức phí cơ sở cho năm tài chính 2020 từ ngày 1/10/2020 đến 31/12/2020 là 5.546 USD.

gia han FDA thiet bi y te

Nếu không gia hạn đăng ký với FDA, các số đăng ký cơ sở và thiết bị đã được cấp sẽ không còn hiệu lực và doanh nghiệp có thể bị lưu giữ hàng tại cảng đến và có thể không thể xuất khẩu hàng vào Mỹ, kể cả trường hợp đã được FDA thông qua Thông báo 510(k).

Từ 20/10/2020 đến 31/12/2020 Finch Law áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt giảm 190 USD cho các cơ sở thiết bị y tế lần đầu đăng ký hoặc gia hạn FDA thiết bị y tế tại Finch Law với gói dịch vụ bao gồm:

+          Đăng ký gia hạn cơ sở, bao gồm kiểm tra hiệu lực, cập nhật các thông tin cần thiết đối với các thiết bị đã niêm yết với FDA;

+          Dịch vụ đại diện tại Mỹ, là một công ty luật chuyên luật FDA;

+          Miễn phí đăng ký, cập nhật số DUNS;

+          Chứng nhận đã đăng ký hoặc gia hạn đăng ký cơ sở thiết bị y tế cùng các sản phẩm đã niêm yết;

Để được áp dụng chương trình ưu đãi vui lòng liên hệ qua số Hotline: 0292 3817748 hoặc 0979 088146 (Ms. Hương) hoặc để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn ngay.

Call Now

%d bloggers like this: