Quy định của FDA: Miễn ghi nhãn dinh dưỡng đối với cơ sở nhỏ

fda label food

Đạo luật liên bang về Thực phẩm, Thuốc và Mỹ phẩm quy định các thực phẩm đóng gói và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng phải được ghi nhãn dinh dưỡng. Tuy nhiên, quy định FDA miễn trừ áp dụng ghi nhãn dinh dưỡng đối với các trường hợp sau:

(a)        Nhà bán lẻ với doanh thu gộp hàng năm không quá 500.000USD; hoặc doanh thu gộp hàng năm đối với thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung đến người tiêu dùng không quá 50.000USD.

(b)        Người không phải là nhà nhập khẩu có ít hơn 10 lao động làm việc toàn thời gian và doanh thu bình quân hàng năm ít hơn 10.000 đơn vị sản phẩm.

(c)        cơ sở kinh doanh có ít hơn 100 lao động toàn thời gian và có ít hơn 100.000 đơn vị sản phẩm tiêu thụ tại thị trường Mỹ trong vòng 12 tháng.

Đối với các trường hợp miễn trừ nêu tại điểm (a) và (b), cơ sở không cần phải thông báo cho FDA. Tuy nhiên, nếu cơ sở được miễn trừ thuộc trường hợp (c) thì hàng năm cơ sở phải đăng ký với FDA.

Tuy nhiên, nếu sản phẩm dinh dưỡng có chứa các thông tin tuyên bố về sản phẩm ví dụ ghi nhãn “không đường”, tuyên bố về sức khoẻ hoặc các thông tin dinh dưỡng khác trên nhãn sản phẩm, nhãn dán, quảng cáo thì quy định miễn trừ đối với cơ sở nhỏ không được áp dụng đối với sản phẩm đó.  

Finch Law cung cấp dịch vụ tư vấn các quy định ghi nhãn dinh dưỡng theo quy định của FDA. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Call Now

%d bloggers like this: