Đăng ký và chứng nhận FDA thực phẩm đối với cơ sở nhỏ

fda co so nho

Cuối tháng 5/2018 Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban hành “Hướng dẫn Tuân thủ cho doanh nghiệp nhỏ” (SECG) nhằm giúp các cơ sở kinh doanh thực phẩm đáp ứng các yêu cầu đăng ký của FDA theo Đạo luật liên bang về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm (Đạo luật FD & C). Đạo luật này ban hành các hướng dẫn đăng ký FDA, và cũng không đề cập việc chứng nhận FDA thực phẩm như quan điểm thống nhất trước giờ của FDA.

Đạo luật FD & C bắt buộc các cơ sở thực phẩm tham gia vào sản xuất/chế biến, đóng gói hoặc lưu trữ thực phẩm để tiêu thụ ở người hoặc động vật tại Hoa Kỳ phải đăng ký với FDA.

Thay đổi cần lưu ý khi đăng ký FDA

Đạo luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA) đã bổ sung các quy định đăng ký mới vào Đạo luật FD&C. Năm 2016, FDA đã ban hành quy tắc đăng ký FDA cuối cùng để phản ánh những thay đổi này, bao gồm:


i) Các cơ sở kinh doanh phải đảm bảo rằng FDA được phép thanh tra cơ sở của họ (theo Đạo luật FD & C);

ii) Các cơ sở kinh doanh phải gia hạn số đăng ký FDA với FDA mỗi hai năm; và 


iii) FDA có quyền đình chỉ đăng ký của cơ sở kinh doanh. Theo quy tắc cuối cùng năm 2016, đăng ký thông tin bổ sung cũng là một yêu cầu bắt buộc nhằm giúp cho FDA có khả năng phản ứng nhanh chóng đối với các trường hợp khẩn cấp liên quan đến thực phẩm và cũng sẽ giúp cơ quan này sử dụng hiệu quả hơn các tài nguyên họ có cho mục đích thanh tra. Ngoài ra, hướng dẫn này còn giải thích hậu quả xảy ra khi cơ sở không đăng ký hoặc gia hạn đăng ký FDA theo yêu cầu, khi nào FDA có thể đình chỉ đăng ký của cơ sở và ảnh hưởng của lệnh đình chỉ. 

Finch Law cung cấp dịch vụ đăng ký FDA cho thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế vào Mỹ. Chúng tôi cũng cấp giấy chứng nhận FDA thực phẩm theo yêu cầu khách hàng. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi khi quý vị cần tư vấn về giấy chứng nhận FDA.

Call Now

%d